DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Wyszukiwarka
uwzględnij archiwum

Logowanie

PANEL LOGOWANIA

pamiętaj mnie

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj 464
Wczoraj 134
W tygodniu 2103
W miesiącu 5776
Wszystkie 169789

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro.

Oferty należy składać do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE 24.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w załączniku.

Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy w załączniku

Formularz właściwości technicznych w załączniku

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w załączniku

Zamawiajacy zamieszcza na stronie instrukcję wypełnienia JEDZ pobraną ze stronu Urzędu Zamówień Publicznych

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

Informacje z otwarcia ofert w załączniku.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy w terminie 3 dni tj. do 8.05.2017 r przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Dopuszczamy przesłanie oświadczenia w podanym terminie faksem lub pocztą elektroniczną i dosłanie oryginału oświadczenia pocztą lub kurierem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączniku

ZałącznikWielkość
ogłoszenie.pdf479.61 KB
SIWZ - aparatura BO.docx81.68 KB
właściwości techniczne.doc202 KB
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc186.5 KB
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf1.13 MB
odp. na pyt..pdf386.18 KB
protokół z otwarcia ofert.pdf111.38 KB
wybór oferty.pdf354.22 KB
punktacja ofert.pdf394.83 KB