DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Wyszukiwarka
uwzględnij archiwum

Logowanie

PANEL LOGOWANIA

pamiętaj mnie

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj 459
Wczoraj 134
W tygodniu 2098
W miesiącu 5771
Wszystkie 169784

Postępowanie do 30.000 euro na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy

Postępowanie na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy jest prowadzone zgodnie z art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek następujących towarów do dokonania oceny jakościowej:

poz. 2 - 1 ryza

poz. 3 - 1 ryza

Zamawiający wymaga aby próbki papierów zapakowane były w oryginalne opakowania producentów na których znajdować się będzie gramatura papieru.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Cena”  -    80 % ,           „Jakość”   -            20 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PC = (Cmin / C) x 80

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Jakość” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PJ = (J / Jmax) x 20

gdzie:

PJ - wartość kryterium „Jakość” badanej oferty;

J - suma punktów przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

Jmax - największa suma przyznanych punktów.

 

Zamawiający oceni następujące właściwości użytkowe oferowanych towarów:

zacinanie się papieru w drukarkach, pylenie.

 

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty każdorazowej dostawy towarów do Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji oferowanych towarów co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy towarów objętych zamówieniem cząstkowym nie dłuższego niż 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia

 

Oferty wraz z wypełnionym formularzem oferty, formularzem asortymentowo cenowym, zaakceptowanymi warunkami umowy i próbkami należy  złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02 - 544 Warszawa (patio, poziom 0), do dnia 15.12.2016 r., do godz. 10.00

ZałącznikWielkość
ogólne warunki umowy.doc67.5 KB
formularz asortymentowo cenowy.xls22 KB
formularz ofertowy.doc26 KB