DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Wyszukiwarka
uwzględnij archiwum

Logowanie

PANEL LOGOWANIA

pamiętaj mnie

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj 65
Wczoraj 45
W tygodniu 476
W miesiącu 2594
Wszystkie 262645

Usługa ubezpieczenia OC Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie

Przetarg nieograniczony na obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Termin składania ofert: 09.04 2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ w załączeniu

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o zamówieniu.doc37.5 KB
SIWZ - ubezpieczenie - tekst.doc107.5 KB
SIWZ - Załącznik nr 1.doc135 KB
SIWZ - Załącznik nr 4.doc157 KB
Wybór oferty.doc34.5 KB
Okres składania ofert: 28.06.2017 r. - 06.07.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Postępowanie do 30.000 euro, na dostawę komory laminarnej do sporządzania cytostatyków, z fabrycznie zainstalowaną sondą izokinetyczną oraz z zainstalowanym monitorem komputerowym z tyłu szyby.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności lub certyfikat CE),

Okres składania ofert: 19.06.2017 r. - 26.06.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Materiały w załączniku

Termin składania ofert: 26.06.2017 r.,  do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala

Zamawiajacy poprawia w ogłoszeniu omyłke pisarską polegającą na błędnym podaniu roku w dacie określającej termin składania ofert. Poprawna data to 26.06.2017 r.

Zamawiajacy przypomina, że do oferty należy dołączyć zaakceptowane Ogólne warunki umowy, które znajdują się w załączniku pod nazwą "Umowa".

Okres składania ofert: 29.05.2017 r. - 08.06.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

 

Okres składania ofert: 22.05.2017 r. - 07.06.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę rękawic medycznych.

Materiały informacyjne w załaczniku

Termin składania ofert: 07.06.2017 r., godz. 10:00 Kancelaria Szpitala

Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r., godz. 10: 15 Dział Zamówień Publicznych

Okres składania ofert: 15.05.2017 r. - 26.06.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu do modernizacji systemów nadzoru nad pacjentem.

Okres składania ofert: 05.04.2017 r. - 15.05.2017 r. | Dostawy | Przetarg zamknięty

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Termin składania ofert: 15.05.2017 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

SIWZ w załączeniu

Odpowiedzi na pytania w załączeniu

Lista złożonych ofert w załączeniu

Okres składania ofert: 24.03.2017 r. - 04.05.2017 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro.

Okres składania ofert: 16.02.2017 r. - 28.03.2017 r. | Usługi | Przetarg zamknięty

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

Termin składania ofert: 28.03.2017 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

SIWZ w załączeniu

Odpowiedzi na pytania w załączeniu

Lista złożonych ofert w załączeniu

Okres składania ofert: 05.01.2017 r. - 20.01.2017 r. | Dostawy | Przetarg zamknięty

Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawe gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji

 Termin składania ofert: 20.01.2017 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

Okres składania ofert: 09.12.2016 r. - 15.12.2016 r. | Dostawy | Przetarg nowy

Postępowanie na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy jest prowadzone zgodnie z art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Okres składania ofert: 22.11.2016 r. - 03.01.2017 r. | Dostawy | Przetarg ogłoszony

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Okres składania ofert: 09.09.2016 r. - 03.10.2016 r. | Roboty Budowlane | Przetarg ogłoszony

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na Modernizację poszycia dachowego i  kominów wraz  z wykonaniem  instalacji odgromowej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  oraz  budowa dodatkowej komunikacji pionowej  w budynku A1 Szpitala .”

Dostawy | Przetarg nowy

Plan zamówień publicznych na 2017 rok