BIP

BIP2.jpg

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawajest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, stanowiącym w 100% własność m.st. Warszawy.

Szpital jest zarejestrowany w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000080373.

Szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi 000000007140.

NIP 5212935318, REGON 012045743, nr rachunku: ING  Bank Śląski  S.A.  27 1050 1041 1000 0022 1162 1988

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na niniejszej stronie są udostępniane na podstawie wniosku, który należy złożyć do Dyrektora Szpitala na adres:

Szpital Specjalistyczny im Świętej Rodziny SP ZOZ
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

lub  

sekretariat@old.szpitalmadalinskiego.pl
 

Dyrektor Szpitala udziela odpowiedzi lub odmawia udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

ZałącznikWielkość
Regulamin Organizacyjny1.02 MB
Statut183.11 KB
Majątek417.2 KB
Rejestr umów współfinansowanych z budżetu m.st. Warszawy22.89 KB