Kierownictwo szpitala


Kierująca Szpitalem

Dyrektor

mgr inż. Maria Dziura

Absolwentka Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, podyplomowych studiów Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania w Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2000–2003 radca ministra w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, w latach 2004–2009 naczelnik Wydziału Inwestycji Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, w latach 2009 – 2010 dyrektor ds. technicznych i logistyki Szpitala Medicover. W roku 2011 objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno–Logistycznych Szpitala im. Św. Rodziny. Od sierpnia 2014r. pełniła obowiązki Dyrektora, a od kwietnia 2015r. objęła stanowisko Dyrektora Szpitala.

 


Zastępca dyrektora

ds. lecznictwa

dr n. med. Paweł Kubik

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1993 roku. W 2002 uzyskał specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii, w 2004 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Matki i Dziecka, a w 2013 ukończył studium podyplomowe "Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia" w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie zdrowia: w latach 1994-1998 pracownik Szpitala Wolskiego, w latach 1998-2009 - Instytutu Matki i Dziecka, od 1999 roku - Medicover, a w latach 2005-2006 Instytutu Centrum Onkologii. Od 2009 roku pracownik Szpitala im. Św. Rodziny.Pielęgniarka Naczelna

mgr Zofia Żurańska

Pracownik Szpitala od 1992 roku. Posiada 36-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2012 roku pełni funkcję Pielęgniarki Naczelnej Szpitala. Absolwentka Wydziału Edukacji i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Bioetyka i prawo medyczne" na Wydziale Prawa i Administracji Warszawskiego Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego. Absolwentka Wydziału Zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej na  Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Programowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Kierunek Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizator i wieloletni wykładowca Szkoły Rodzenia, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. Wyróżniona odznaką Ministra Zdrowia "Za zasługi w Ochronie Zdrowia". Odznaczona przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia, przez Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz przez Prezydent m.st. Warszawy za zasługi w rozwój ochrony i promocji zdrowia w m.st. Warszawie.


    Zastępca dyrektora

  ds. administracyjno-logistycznych

Dariusz Malczyk

Absolwent wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Szkoły Głównej Handlowej oraz Zarządzania i Finansów, kierunek Prawo w biznesie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Gospodarki w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz Zarządzania zakładami leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na wydziale Rehabilitacji, kierunek pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Członek Rady Programowej Wydziału nauk o zdrowiu kierunek położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania placówkami ochrony zdrowia, sprzedaży i obsługi Klienta zdobył w okresie ponad 15 lat pracy w wiodących prywatnych firmach medycznych. Nadzorował, m.in. rentowność kontraktów i windykacje należności oraz procesy sprzedaży i obsługi Klienta. W obszarze jego kompetencji leżały wszelkie procesy związane z obsługą Klienta / Pacjenta począwszy od zawarcia umowy na świadczenie usług, rozliczenia, fakturowanie, poprzez proces badania satysfakcji i rozpatrywania reklamacji. W latach 2009-2011 nadzorował operacyjne funkcjonowanie Szpitalnego Centrum Konsultacyjnego, Centrum Diagnostycznego oraz Endoskopii w szpitalu Medicover, w latach 2010-2014 odpowiadał także za serwisy zewnętrzne szpitala Medicover: sprzątanie, ochronę oraz żywienie Pacjentów i Gości. Od sierpnia 2015 roku objął stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Logistycznych w Szpitalu im. Św. Rodziny.

    Zastępca dyrektora

  ds. techniczno-inwestycyjnych

mgr inż. Henryk Janiak

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1979-1986 Kierownik Administracyjny Polskiej Agencji Prasowej, W latach 2000-2005 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego. Od 2005 r. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Szpitala im. Św. Rodziny.


Rada Społeczna Szpitala im. Św. Rodziny

Dariusz Hajdukiewicz

Anna Gręziak

Patrycja Jasik

Rafał Miastowski

Magdalena Rogozińska

Barbara Rylska

Przewodniczący Rady Społecznej

Członek Rady Społecznej

Członek Rady Społecznej

Członek Rady Społecznej

Członek Rady Społecznej

Członek Rady Społecznej