Poradnia onkologiczna

PORADNIA  ONKOLOGICZNA 


Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

W Poradni Onkologicznej prowadzone są konsultacje u osób zarówno z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już rozpoznaną chorobą:

 • planowanie niezbędnych badań,

 • zabiegi diagnostyczne (biopsje) i małe zabiegi chirurgiczne,

 • kwalifikacja do operacji i do leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia),

 • prowadzenie leczenia w trybie ambulatoryjnym,

 • badania kontrolne u chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej.


Gwarantujemy błyskawiczny dostęp do profesjonalnie przeprowadzonej chemioterapii. Dzięki nowoczesnej Pracowni Leku Cytostatycznego, w której pracują wykwalifikowani magistrzy farmacji  zapewniamy przygotowanie preparatów leczniczych zgodnie z prawem farmaceutycznym i dyrektywami unijnymi.Każdemu pacjentowi ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową zapewniamy dostęp do porady w trybie natychmiastowym.

Jesteśmy przygotowani do obejmowania opieką nie tylko chorych leczonych operacyjnie w naszym Szpitalu, ale także w innych ośrodkach. Prowadzimy chemioterapię w Pododziele Chemioterapii w zakresie podstawowym, jaki zawarty jest w katalogu świadczeń NFZ zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Możliwe jest także leczenie w warunkach ambulatoryjnych: wydawanie leków doustnych o działaniu przeciwnowotworowym, podawanie iniekcji domięśniowych lub krótkich wstrzyknięć dożylnych.

Nie prowadzimy chemioterapii w ramach programów terapeutycznych, w tym chemioterapii niestandardowej.

Informacja i zapisy do Przychodni Przyszpitalnej:


     (22) 4512 600
 

Zapisy telefonicznie od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-15:00 (wt., czw. 8:00 - 18:00)

 

Chemioterapia - informacja  (22) 4512 603

Pielęgniarka Chemioterapii  (22) 4502 226

Godziny przyjęć

Poniedziałek:       
8.00 - 15:00
Wtorek:  8:00 - 17:30
Środa: 8.00 - 15:00
Czwartek:  8.00 - 15:00
Piątek: 8.00 - 15:00
      

Lekarze Poradni Onkologicznej

 • dr n. med. Jarosław Bednarczyk   
 • dr n. med. Stanisław Borczewski 
 • lek. spec. Monika Dąbrowska   
 • lek. spec Dariusz Król 
 • lek. spec. Marek Podolski  
 • lek. spec. Izabela Ziółkowska-Seta