Oddział Chirurgii Onkologicznej

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Pododdział chemioterapii

Pododdział ginekologii onkologicznej


Pokój lekarski:   
 
Chirurgia: (22) 4512 618
Chemioterapia:  
 (22) 4502 303
Ambulatorium:  (22) 4512 615
Pokój pielęgniarek 
 
Chirurgia (22) 4502 225
Chemioterapia: 
  (22) 4502 226
   
 

 p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Stanisław Borczewski

Pielęgniarka Oddziałowa 

mgr Magdalena Osiak

Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Specjalizujemy się w wielodyscyplinarnym leczeniu raka sutka.

W zależności od zaawansowania raka sutka wykonujemy operacje:
- operacje oszczędzające sutka (BCT) z zastosowaniem technik onkoplastycznych
- operacje radykalne sutka
- operacje radykalne sutka z jednoczasową lub opóźnioną rekonstrukcją
- operacje rekonstrukcyjne sutka  po przebytych wcześniej amputacjach z wykorzystaniem tkanek własnych                      (np. płat LD) lub/i  implantów

Wykonujemy biopsje cienko- i grubo igłowe pod kontrolą USG oraz nowoczesne biopsje mammotomiczne pozwalające na usuwanie małych, łagodnych zmian przez zaledwie 3mm nacięcie na skórze.

Przeprowadzamy operacje nowotworów twarzy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją oraz szeroki zakres operacji
tarczycy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody usunięcia węzłów chłonnych szyi.

Dysponujemy również wieloletnim doświadczeniem w operacjach z zakresu chirurgii ogólnej, jak np. operacje
przepuklin pachwinowych, operacje w obrębie blizny pooperacyjnej, operacje  laparoskopowego wycięcia pęcherzyka
żółciowego.

Przy oddziale działa Poradnia Onkologiczna. 

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej działa Pododdział Chemioterapii. Prowadzimy w nim leczenie nie tylko dla chorych operowanych w naszym szpitalu, ale także w innych ośrodkach. Prowadzimy chemioterapię w zakresie podstawowym, jaki zawarty jest w katalogu świadczeń NFZ zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Gwarantujemy błyskawiczny dostęp do profesjonalnie przeprowadzonej chemioterapii.

Konsultacje onkologiczne i kwalifikacja do chemioterapii prowadzone są w trybie pilnym.

Kopia%20TMR_9989.jpg

Kopia%20TMR_9982_0.jpg
Kopia%20TMR_9986.jpg

Pracownia Leku Cytostatycznego jest jedną z najlepiej wyposażonych w Warszawie. Pracują w niej wykwalifikowani farmaceuci, a planowanie leczenia i przygotowanie preparatów odbywa się w oparciu o system komputerowy wspierający precyzyjne dawkowanie chemioterapii zgodnie z prawem farmaceutycznym i dyrektywami unijnymi.
Chemioterapię prowadzimy w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb: ambulatoryjnie, w trybie jednodniowym lub w ramach dłuższej hospitalizacji.
Chirurdzy przygotowani są do zakładania "portów naczyniowych", które pozwalają na podawania chemioterapii bez konieczności każdorazowego nakłuwania żył obwodowych.
Ciągłe wielodniowe wlewy cytostatyków mogą być prowadzone zarówno w szpitalu, jak i w warunkach domowych, ponieważ możemy wyposażać pacjentów w nowoczesne indywidualne pompy do podawania leków.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przeprowadzanych na Oddziałe Chirurgii Onkologicznej operacji oszczędzających piersi z jednoczesną korektą, zapewniającą uzyskanie odpowiedniego kształtu piersi oraz procesu odtworzenia brodawki sutkowej.

       
Opieka Psychologa
Pacjenci hospitalizowani na Oddziałach mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego.
Psycholog dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Chęć takiego spotkania można zgłosić podczas obchodu lekarskiego lub przy konsoli pielęgniarek/położnych. Pomoc jest bezpłatna.
 
ZałącznikWielkość
Informacje-operacja-onkologiczna.pdf258 KB
Operacja oszczędzająca piersi.pdf532.09 KB
Odtwarzanie kompleksu brodawkowego-otoczkowego.pdf381.61 KB