Oddział Anestezjologii

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

Pokój lekarski:

(22) 4502 222

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. spec.  Jacek Rechnio

Pielęgniarka Oddziałowa
Beata Lęcznar-Karykowska

Na Oddziale Anestezjologii pracuje w sumie 12 osób, które są specjalistami z długoletnim doświadczeniem w anestezjologi i intensynej terapii. Oddział składa się z Bloku Operacyjnego z Salą Pooperacyjną, w której znajdują się cztery łóżka zapewniające pełne monitorowanie parametrów życiowych, jednak anestezjolodzy pracują na wszystkich oddziałach naszego szpitala. 
  
  W zakresie położnictwa stosujemy znieczulenie 

 •  do porodów ze wskazań medycznych oraz na życzenie kobiety rodzącej
 •  do cięć cesarskich planowanych i nieplanowanych 
 •  do kontroli jamy macicy po porodzie

 W zakresie ginekologii anestezjolodzy udzielają konsultacji i kwalifikują pacjentki do planowych operacji oraz stosują znieczulenie:

 •  na bloku operacyjnym do operacji planowych i nieplanowych
 •  ogólne na sali zabiegowej w ramach Chirurgii Jednego Dnia

W zakresie onkologii anestezjolog:

 • kwalifikuje pacjentki do operacji
 • stosuje znieczulenie na bloku operacyjnym
 • prowadzi nadzór nad leczeniem przeciwbólowym po operacjach

Na Oddziale Neonatologii oraz Oddziale Pediatrii przeprowadzane są konsultacje.

W Przychodni Przyszpitalnej anestezjolog kwalifikuje pacjentów do planowych operacji ginekologicznych, położniczych i onkologicznych.

Wyposażenie Bloku Operacyjnego  

Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt anestezjologiczny w skład którego wchodzą:
 • aparaty do znieczuleń firmy Space Lab i Drager z pełnym monitorowaniem parametrów życiowych głębokości anestezji
 • nowoczesne stoły operacyjnego
 • sprzęt umożliwiający śródoperacyjne i operacyjne ogrzewanie pacjenta
 • jednorazowy materiał okołooperacyjny (jednorazowe obłożenie chirurgiczne)

Nasi Anestezjolodzy pracują wg nowoczesnych standardów, które mają wpływ na bezpieczeństwo oddziału anestezjologicznego oraz wdrażają procedury bezpieczeństwa okołooperacyjnego. Anestezjolodzy są dostępni w szpitalu 24 godziny na dobę w sytuacjach zagrożenia życia.