Oddziały

 

SZPITAL

IZBA PRZYJĘĆ

ODDZIAŁ GINEKOLOGII

Pododdział uroginekologii

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA

Pododdział patologii ciąży

Blok porodowy

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

Pododdział wczesniaków i intensywnej terapii

Pododdział patologii noworodka

ODDZIAŁ PEDIATRII

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Pododdział ginekologii onkologicznej

Pododdział chemioterapii

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

BLOK OPERACYJNY

STERYLIZATORNIA

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

Pracownia serologiczna i bank krwi

ZESPÓŁ DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Pracownia RTG

Pracownia USG

APTEKA

Pracownia leku cytostatycznego