Poradnia psychologiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 

Działa w ramach Przychodni Przyszpitalnej Szpitala im. Św. Rodziny SP ZOZ.

W Poradni Psychologicznej udzielamy pomocy:

 

  • Rodzicom z trudnościami w ciąży i po porodzie (zagrożona ciąża, nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, zaburzenia nastroju, trudność w akceptacji dziecka, poród przedwczesny, babyblues, depresja poporodowa, problem z karmieniem, kryzys adaptacji w opiece nad dzieckiem chorym i niepełnosprawnym, trudności dotyczące relacji w rodzinie).
  • Rodzicom po stratach okołoporodowych (ciąża pozamaciczna, poronienie, zgon noworodka).
  • Osobom zmagającym się z chorobą nowotworową na różnym etapie: po diagnozie, przed operacją, po operacji, podczas leczenia uzupełniającego, wsparcie w adaptacji i zmianie funkcjonowania w życiu codziennym.
  • Osobom przeżywającym lęki, depresje, nerwice, cierpiącym z powodu braku poczucia wartości, poszukującym dróg osobistego rozwoju.

 

Spotkania z psychologami w Poradni Psychologicznej odbywają się w formie pomocy krótkoterminowej (interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, poradnictwo). Każde spotkanie trwa 50min.

 

Konsultacje odbywają się w gabinecie psychologicznym na terenie Przychodni Przyszpitalnej (poziom -1):

Wtorki 15.00-18.00       

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 4512 600

Pomocy psychologicznej udziela:

mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska

Psycholog, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii WSFiZ ze specjalnością Psychologia zdrowia i psychoterapia, obecnie kształcąca się podyplomowo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Propedeutyka Psychologii Klinicznej. Pracuje jako psycholog na oddziałach ginekologicznym, położniczym i onkologicznym w Szpitalu im. Św. Rodziny oraz wykładowca w Szkole Rodzenia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje w programie Dobry Rodzic-Dobry Start wspierającym rodziców małych dzieci; nieustannie pogłębia swoją wiedzę na licznych szkoleniach dotyczących m.in. wspierania i psychoedukacji młodych rodziców, pracy ze stratą dziecka, traumą i depresją.

mgr Katarzyna Spiridonow

przyjmuje: czwartki w godzinach 8.00-10.00

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta (certyfikat PTP nr 554) pracuje w zawodzie od 1995 roku. Doświadczenie zdobywała w Insytytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Pracuje terapeutycznie w nurcie integracyjnym. Szkoliła się w zakresie psychoterapii w IPiN, Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, Klinice Terapii Rodzin w Krakowie, oraz podczas cykli szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Superwizuje swoją pracę w nurcie poznawczym, systemowym, integracyjnym i analitycznym. Pracuje z pacjentkami mającymi problemy psychologiczne w przebiegu chorób somatycznych, cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, adaptacyjne, problemy związane z niepłodnością i utratami.