Zabiegi uroginekologiczne

ZABIEGI UROGINEKOLOGICZNE

Leczenie fizjoterapeutyczne zaburzeń  narządów miednicy mniejszej jest formą postępowania zachowawczego.
Wśród najczęściej stosowanych metod fizjoterapeutycznego postępowania zachowawczego wymienić należy ćwiczenia terapeutyczne mięśni dna miednicy, elektrostymulację, biofeedback oraz stosowanie pessarów. Niekiedy poszczególne metody należy łączyć aby uzyskać zadowalający efekt.

Fizjoterapia uroginekologiczna obejmuje leczenie:
- wysiłkowego nietrzymania moczu,
- OAB czyli pęcherz nadreaktywny (parcia naglące),
- obniżenie narządów miednicy mniejszej,
- nietrzymanie stolca i gazów,
- zespoły bólowe w obrębie miednicy.

 

FIZJOTERAPIA OKOŁOPERACYJNA

Pacjentki przygotowywane do zabiegu operacyjnego również powinny być poddane fizjoterarapii dna miednicy pod nadzorem specjalisty aby jej wyniki były jeszcze lepsze, proces gojenia przebiegał sprawniej a pacjentka szybciej powracała do formy.

FIZJOTERAPIA OKOŁOPORODOWA

Fizjoterapia w ciąży i po porodzie koncentruje się na wyrównywaniu wszelkich deficytów powstających w czasie trwania ciąży, prowadzących między innymi do:
•    zmniejszenia dolegliwości układu ruchu (ból kręgosłupa, stawów, obrzęki kończyn dolnych), 
•    skrócenia czasu regeneracji po porodzie z uwzględnieniem porodu zarówno siłami natury jak i po cesarskim cięciu (zmniejszenie ryzyka pojawienia się zrostów pooperacyjnych, mobilizacje blizn) 
•    zmniejszenia rozstępu mięśni prostych brzucha, 
•    minimalizacji ryzyka wystąpienia dysfunkcji układu moczowo–płciowego (nietrzymanie moczu, stolca i gazów, obniżenie narządu rodnego).