Rehabilitacja szpitala

REHABILITACJA SZPITALNA


Oddział Ginekologii

Rehabilitacja przyłóżkowa prowadzona jest we wszystkich przypadkach w których wykonywane są zabiegi laparotomii, laparoskopii oraz w przypadku operacji przez pochwowych (nietrzymanie moczu, obniżenie narządu rodnego). W obecności rehabilitanta pacjentki nie muszą obawiać się pierwszej pionizacji. Pionizacja poprzedzona serią specjalistycznych ćwiczeń (również oddechowych) jest łatwiejsza i zdecydowanie bardziej przyjemna. Fizjoterapeuta uczy pacjentki w jaki sposób postępować w pierwszych dniach po zabiegu operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wstawania, stabilizacji rany pooperacyjnej, nauki odkasływania. Trzeba pamiętać, że ruch to zdrowie dlatego szybkie uruchomienie jest gwarantem szybszego powrotu do zdrowia i skrócenia czasu pobytu w szpitalu.


Oddział Położnictwa

Wszystkie młode mamy, które powiły swoje dzieci drogą cesarskiego cięcia mogą liczyć na pomoc rehabilitanta w pierwszej dobie po cięciu cesarskim. Wszystkie Panie otrzymują wyczerpujące informacje w zakresie poprawnego wstawania, stabilizowania rany pocięciowej, postępowania po cięciu cesarskim, sposobów przeciwdziałania powstaniu zrostów pooperacyjnych oraz na bieżąco korygowana jest postawa ciała wszystkich Mam. Fizjoterapeuta udzieli również informacji w jaki sposób pozbyć się bólu pleców i jak można złagodzić obrzęki. U wszystkich Mam wprowadzane są profilaktycznie ćwiczenia mięśni Kegla. Podczas pobytu w szpitalu, każda Mama ma możliwość konsultacji z rehabilitantem.

Pododdział patologii noworodka

Pododdział wcześniaków i intensywnej terapii

Dzieci przedwcześnie urodzone, objęte są wczesną stymulacją rozwojową prowadzoną przez wykwalifikowane fizjoterapeutki. Stymulacja ta jest konieczna, aby dziecko mogło zdobywać doświadczenia motoryczne jak i sensoryczne (podobnie jak dzieci donoszone), które warunkują prawidłowy rozwój układu nerwowego , rozwoju wzorców postawy i ruchu, jak również wpływają na reakcje społeczne.
Prowadzona wczesna stymulacja rozwojowa ma na celu:
- wspomaganie możliwości ruchowych dziecka poprzez indywidualny dobór opieki i pielęgnacji. Rodzicom dziecka udzielany jest obszerny instruktaż prawidłowej pielęgnacji.
 - wygaszanie negatywnego wpływu doświadczeń sensomotorycznych, którym poddawane jest dziecko od pierwszych chwil życia, aby stworzyć jak największe poczucie własnego bezpieczeństwa.
 - ograniczanie patologicznych wzorców postawy i ruchu, które jest ściśle związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. W przypadku wzmożonego, obniżonego napięcia mięśniowego , asymetrii lub wad stóp wprowadzana jest terapia neurorozwojowa oraz zlecane są ćwiczenia.
 - wspomaganie prawidłowego wzorca ssania, stosowanie stymulacji oralnej, jeśli jest taka konieczność i dobór odpowiedniego smoczka
tosowane techniki wspierania rozwoju bazują na koncepcji NDT – Bobath, która w sposób nieinwazyjny stymuluje między innymi układ przedsionkowy, proprioceptywny, oddziaływując pozytywnie na prawidłowe reakcje ruchowe. Przy diagnozowaniu możliwości ruchowych dziecka opieramy się również na ocenie spontanicznych ruchów globalnych dziecka. Zespół medyczny jak  i pielęgniarski ściśle ze sobą współpracuje co daje lepsze wyniki terapeutyczne.

Oddział Pediatrii

Nasi mali pacjenci oprócz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej objęci są również opieką fizjoterapeutyczną. Wykonywane zabiegi fizjoterapeutyczne  to :
•    fizjoterapia oddechowa
•    inhalacje
•    kinezyterapia wg. metody NDT-Bobath
•    instruktaże dla rodziców
Fizjoterapia  oddechowa prowadzona jest metodą AFE (metoda zwiększonego przepływu wydechowego).
Metoda ta ma za zadanie:
-usunięcie z dróg oddechowych dziecka zalegającej tam wydzieliny
- poprawienie warunków wymiany gazowej
- poprawienie mechaniki oddechowej przepony
- zapobieganie powikłaniom
Rodzice otrzymują również instruktaż postępowania z dzieckiem w zakresie pozycji  ułożeniowych, noszenia i ćwiczeń oddechowych możliwych do prowadzenia przez nich.
Kolejnym ważnym zabiegiem fizjoterapeutycznym jest kinezyterapia ruchowa prowadzona metodą NDT-Bobath. To neurorozwojowa metoda „idąca tropem normalnego rozwoju niemowląt”. Metoda ta kładzie szczególny nacisk na:
- wpływanie na napięcie mięśniowe
- hamowanie nieprawidłowych odruchów
-w yzwalanie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych
Rodzice otrzymują  instruktaż którym utrwalają ruchy ćwiczone przez fizjoterapeutę, poprzez prawidłowo wykonane: zabiegi pielęgnacyjne, karmienia, noszenia, ubierania, podnoszenia dziecka i zabawę.

Pododdział patologii ciąży

Na tym Oddziale również można skorzystać z rehabilitacji szpitalnej. Często długotrwałe leżenie związane z zagrożeniem ciąży może powodować osłabienie siły i zmniejszenie masy mięśni. Fizjoterapeuta nauczy Panie prostych niezagrażających życiu dziecka ćwiczeń, które będą mogły wykonywać w łóżku. Rosnące w brzuszku dziecko może być też przyczyną bólów o obrębie kręgosłupa oraz miednicy kostnej. Rehabilitant po konsultacji z lekarzem zaproponuje rozwiązanie, które z pewnością ulży w cierpieniu.

Oddział chirurgii onkologicznej

Szczególną uwagę zwracamy na pacjentki poddawane zabiegom w obrębie gruczołu piersiowego (m.in. mastektomia).  Ćwiczenia wprowadzane już w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym pomagają zapobiegać powikłaniom późnym związanymi z powstawaniem przykurczy. Pacjentki pod czujnym okiem fizjoterapeuty uczą się prawidłowego wykonywania ćwiczeń i postępowania w życiu codziennym. W każdym momencie pobytu w szpitalu jak i po jego opuszczeniu mają możliwość stałych konsultacji z rehabilitantem, który cierpliwie będzie odpowiadał na pytania i korygował nieprawidłowości.

Podddział chemioterapii

Jeżeli jesteście Państwo pacjentami tego oddziału i chcecie dowiedzieć się czegoś na temat możliwości fizjoterapeutycznych podczas podawania chemii, również możecie poprosić o konsultacje.