Misja i Certyfikaty

NASZA MISJA:

"Aby powrót do zdrowia

przebiegał w przyjaznej atmosferze,

z zapewnieniem intymności,

    godności i poszanowania praw pacjentów,    

ich dzieci i rodzin."

Kopia%20Kopia%20100_1624.JPG

POLITYKA JAKOŚCI:

Polityka%20jako%C5%9Bci.bmp

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

certyfikat.bmpAkredytacja

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny uzyskał Certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia potwierdzający spełnianie standardów jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.

 

 

 

 


ISO%28PL%29%202015_0.jpg Recertyfikacja i uzyskanie kolejnego Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009, który potwierdził zgodność istniejącego w Szpitalu systemu zarządzania świadczeniami medycznymi z normami ISO 9001:2009 w zakresie:

Lecznictwo szpitalne w zakresie położnictwa, ginekologii, neonatologii, chirurgii onkologicznej, chemioterapii, pediatrii i anestezjologii; ambulatoryjna opieka specjalistycznaw zakresie położnictwa, ginekologii, neonatologii, laktacji, onkologii, rehabilitacji, chemioterapii oraz szkoły rodzenia; diagnostyka ambulatoryjna i obrazowa.

Jednostka certyfikująca - TÜV NORD - przyznała Szpitalowi Certyfikat ważny do 15 grudnia 2017

 

 

 

 

 


Przyjazny2013.JPG

Certyfikat dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie i uznanie go za "Szpital przyjazny dziecku" w latach 2013-2017.

Szpital realizuje "10 kroków do udanego karmienia piersią".

Reocenę przeprowadziła Komisja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

 

 

 

 


Bezpieczny%20Szpital%202015.bmp

 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ  został  laureatem XII edycji rankingu „Bezpieczny Szpital" 2015, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, firmę doradczą IDEA Trade oraz Dziennik Rzeczpospolita.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny wśród szpitali o profilu zabiegowym, wielospecjalistycznym i onkologicznym
zajął najwyższą lokatę w Warszawie i 5 miejsce w województwie mazowieckim.
Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym tzw: „ Złotej 100” szpitali o profilu zabiegowym, wielospecjalistycznym i onkologicznym, Szpital musiał uzyskać co najmniej 753 punkty. Na podstawie bardzo szczegółowej ankiety wypełnianej przez placówki medyczne oceniano m.in. sposób zarządzania szpitalem, jakość opieki medycznej i świadczonych usług, komfort pobytu pacjenta, ale także kwalifikacje personelu, infrastrukturę, posiadany sprzęt medyczny czy aktualne certyfikaty. Organizatorzy przedsięwzięcia przyznawali punkty za każdą z wymienionych dziedzin.


 

 


Certyfikat%20-%20antybiotyki.JPG

certyfikat%20udzial%20w%20badaniu%202016

Certyfikat dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie, poświadczający udział w 2014 i 2015 roku w badaniu punktowym zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC.

Ostatni Certyfikat ważny jest do 30.09.2016 roku.

LIST GRATULACYJNY MINISTRA ZDROWIA