Opieka psychologa

Opieka Psychologa
Pacjenci hospitalizowani na Oddziałach Położniczym, Neonatologii, Ginekologicznym oraz Chirurgii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego.

Rodzaje pomocy:
•    psychologiczne przygotowanie pacjenta do operacji oraz wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, zabiegu, przedłużającą się hospitalizacją czy przystosowaniu do zmienionego funkcjonowania w życiu codziennym;
•    wsparcie psychiczne pacjentek przeżywających stratę dziecka (na każdym etapie ciąży) oraz ich najbliższych;
•    wsparcie psychiczne rodziców zmagających się z chorobą dziecka, wcześniactwem, zagrożoną ciążą;
•    wsparcie psychiczne pacjentek przeżywających różne trudności emocjonalne po porodzie;
•    pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych

 
Nasi specjaliści:
•    mgr Sylwia Kuczyńska-Horst
•    mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska
•    mgr Katarzyna Spiridonow 

 

Psycholog dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Chęć takiego spotkania można zgłosić podczas obchodu lekarskiego lub przy konsoli pielęgniarek/położnych. Pomoc jest bezpłatna.