Cennik

Pełen cennik dostępny jest do wglądu w punktach kasowych Szpitala (tel.: 22 4502 201). Niniejszy dokument stanowi wyciąg z cennika, umieszczony na stronie wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być rozumiany jako wiążąca oferta.

Cennik