Pododział Chemioterapii

Pododdział Chemioterapii

Pododdział Chemioterapii funkcjonuje przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej.

Gwarantujemy błyskawiczny dostęp do profesjonalnie prowadzonego leczenia.
Każdemu pacjentowi ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową zapewniamy dostęp do porady w trybie natychmiastowym.
Dzięki jednej z najnowocześniejszych w Warszawie Pracowni Leku Cytostatycznego, w której pracują wykwalifikowani magistrzy farmacji  zapewniamy przygotowanie preparatów leczniczych zgodnie z prawem farmaceutycznym i dyrektywami unijnymi.

Chemioterapię prowadzimy w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb: ambulatoryjnie, w trybie jednodniowym lub w ramach dłuższej hospitalizacji.
W trybie ambulatoryjnym zlecamy i wydajemy leki doustne o działaniu przeciwnowotworowym, podawane są iniekcje domięśniowe i krótkie wstrzyknięcia dożylne.
Chirurdzy przygotowani są do zakładania "portów naczyniowych", które pozwalają na podawanie leków bez konieczności każdorazowego nakłuwania żył obwodowych.

Ciągłe wielodniowe wlewy cytostatyków mogą być prowadzone zarówno w szpitalu, jak i w warunkach domowych, ponieważ możemy wyposażać pacjentów w nowoczesne indywidualne pompy do podawania leków.

Jesteśmy przygotowani do obejmowania opieką nie tylko chorych leczonych operacyjnie w naszym szpitalu, ale także w innych ośrodkach.
Prowadzimy chemioterapię w zakresie podstawowym, jaki zawarty jest w katalogu świadczeń NFZ zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Nie prowadzimy chemioterapii w ramach programów terapeutycznych, w tym chemioterapii niestandardowej.
Obecnie bierzemy udział w badaniach klinicznych, do których możemy kwalifikować chore na raka jajnika zarówno w czasie pierwszej linii leczenia, jak i w chorobie bardziej zaawansowanej.
Kopia%20DSC_0146.JPGIMG_7924.JPG_48J5808_0.jpg