Praca u nas

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

ogłasza nabór na stanowisko:

  PORTIER

Zadania na stanowisku :

- ochrona i zabezpieczanie mienia szpitala,
- udzielanie informacji o lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala oraz godzinach 
   ich urzędowania, a także o obowiązujących godzinach odwiedzin pacjentów,
- obsługa szatni szpitalnej.

Oczekiwania :

- wykształcenie średnie,
- gotowość do pracy w zmianowym systemie  czasu pracy do 24 godzin na dobę,
- sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- mile widziany ukończony kurs ochrony mienia.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Portier”  na adres : kadry@szpitalmadalinskiego.pl.   

LEKARZY NEONATOLOGÓW

ORAZ

LEKARZY REALIZUJĄCYCH SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE NEONATOLOGII

Cel zatrudnienia:

Sprawowanie opieki lekarskiej (w tym pełnienie dyżurów medycznych) w Oddziale Neonatologii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz Pododdziałem Wcześniaków i Intensywnej terapii.

Wymagania:

-wykształcenie medyczne,

- specjalizacja z neonatologii lub karta szkolenia specjalizacyjnego potwierdzająca realizację szkolenia w dziedzinie neonatologii,

- elastyczność, operatywność, zaangażowanie,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- odporność na stres.

 Osobom spełniającym nasze wymagania oferujemy:

- pracę w profesjonalnym zespole,

- stabilne zatrudnienie (forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy – do uzgodnienia)

- szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe,

-możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy,

- pakiet benefitów w postaci karty Multisport, ubezpieczenie na życie – w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- dla osób spoza województwa mazowieckiego – ZAKWATEROWANIE

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem : „PRACA NEONATOLOG”  na adres : kadry@szpitalmadalinskiego.pl. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Pozostałe wymagania :

 • umiejętność kierowania i koordynowania pracy zespołów ludzkich;
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność, odporność na stres;
 • umiejętność działania pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego;
 • znajomość technik negocjacji i motywacji;
 • umiejętność ustawicznego samokształcenia,
 • umiejętność komunikowania się z pacjentami i ich rodzinami,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność obsługi komputera
 • mile widziana znajomość systemu Infomedica/AMS

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • nadzór merytoryczny nad jakością świadczonych usług medycznych zgodnie ze współczesną wiedzą;
 • współudział w przygotowywaniu ofert konkursowych do NFZ;
 • ścisły nadzór nad realizacją kontraktu zawartego z NFZ;
 • nadzór nad fachową pracą podległego personelu oraz przydzielanie zadań zapewniających świadczenie usług na najwyższym jakościowo poziomie, zgodnie ze standardami praktyki zawodowej;
 • prowadzenie nadzoru nad  prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej Oddziału;
 • udział w opracowywaniu warunków zamówień publicznych w zakresie sprzętu, aparatury i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania kierowanego Oddziału.

 Wymagane dokumenty :

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Lekarz kierujący”  na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

lub pocztą na adres:

Szpital Specjalistyczny  im. Św. Rodziny SP ZOZ
Dział Personalny
ul. A. J. Madalińskiego 25
02 – 544 Warszawa

Na kopercie prosimy dopisać : „Oferta pracy – Lekarz kierujący

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

upływa dnia 30 LISTOPADA 2017 roku

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku będzie należało codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, szatni oraz powierzchni użytkowej Szpitala tzw. PATIO.

Zakres obowiązków:

 • wycieranie kurzu z mebli i innych powierzchni, 
 • mycie podłóg, 
 • sprzątanie i dezynfekcja toalet,
 • zbieranie i wynoszenie śmieci,
 • sadzenie kwiatów na podjazdach,
 • pielęgnacja kwiatów znajdujących się w PATIO Szpitala,
 • wykonywanie innych drobnych prac na polecenie bezpośredniego przełożonego.

Wymagania:

 • posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „PRACOWNIK GOSPODARCZY” na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 

EDUKATOR DS. LAKTACJI

 Zakres obowiązków:

- promowanie karmienia naturalnego wśród personelu, kobiet w ciąży i po porodzie oraz ich rodzin

- planowanie i wdrażanie opieki nad matką i dzieckiem oraz poradnictwo dotyczące problemów w karmieniu i laktacji w oddziałach szpitalnych

- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie karmienia naturalnego

- współpraca z Regionalnym Bankiem Mleka Kobiecego w zakresie popularyzacji jego działalności oraz pomoc w realizacji projektów prowadzonych w Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją.

 

Wymagane kwalifikacje:

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Wymiar zatrudnienia: pełen etat.

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem: „Edukator ds. laktacji” na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Telefon kontaktowy:  Dział Personalny Szpitala: 22 45 02 207 lub 22 45 02 407

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”


REJESTRATORKA MEDYCZNA / REJESTRATOR MEDYCZNY

Opis stanowiska:

-  udzielanie informacji o godzinach pracy Przychodni Przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć, rodzaju udzielanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, harmonogramie pracy lekarzy, terminach rejestracji oraz terminach oczekiwania na realizację wizyty, 
 -  rejestrowanie pacjentów,
-  prowadzenie dokumentacji pacjentów obowiązującej w Przychodni Przyszpitalnej oraz Izbie Przyjęć,
-  wprowadzanie danych pacjentów do systemu informatycznego,
-  współpraca z personelem medycznym w zakresie regulacji przyjęć pacjentów.

Wymagania:

- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
- umiejętność pracy z komputerem
- asertywność 
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej,
- znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Rejestracja” na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

SEKRETARKA MEDYCZNA  w o/neonatologii

Opis stanowiska:

-  obsługa sekretariatu oddziału w tym m.in.
-  przygotowywanie historii choroby do wypisu, 
-  przygotowywanie planów operacji i zabiegów,
-  sporządzanie wydruków karty informacyjnej,
-  wydawanie zaświadczeń i druków dla potrzeb pacjentów,
-  umawianie wizyt zlecanych przez lekarza,
-  prowadzenie ksiąg oddziałowych,
-  udzielanie informacji pacjentom i ich rodzinom
-  inne prace zlecone.

Wymagania:

- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
- umiejętność pracy z komputerem
- asertywność 
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Sekretarka medyczna”  na adres : kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 

SEKRETARKA MEDYCZNA w o/pediatrii

Opis stanowiska:

-  obsługa sekretariatu oddziału w tym m.in.
-  przygotowywanie historii choroby do wypisu, 
-  przygotowywanie planów operacji i zabiegów,
-  sporządzanie wydruków karty informacyjnej,
-  wydawanie zaświadczeń i druków dla potrzeb pacjentów,
-  umawianie wizyt zlecanych przez lekarza,
-  prowadzenie ksiąg oddziałowych,
-  udzielanie informacji pacjentom i ich rodzinom
-  inne prace zlecone.

Wymagania:

- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
- umiejętność pracy z komputerem
- asertywność 
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Sekretarka medyczna”  na adres : kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”


LEKARZ ANESTEZJOLOG

Cel zatrudnienia:

Sprawowanie opieki lekarskiej (w tym pełnienie dyżurów medycznych) w Oddziale Anestezjologii.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem : „PRACA ANESTEZJOLOG”  na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl. lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ

Ul. A. J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”