Aktualności

czepek%20i%20s%C5%82uchawka%201.bmpKopia%20bouquet-175564_1920.jpg

Z okazji obchodów

Światowego Dnia Zdrowia i Święta Pracowników Służby Zdrowia

 Dyrekcja Szpitala

pragnie złożyć wszystkim pracownikom 

słowa uznania za troskę i ofiarną pracę na rzecz Pacjentów

oraz życzyć

dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności

i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Pierwsza Rocznica Regionalnego Banku Mleka Kobiecego
w Szpitalu im. Świętej Rodziny

W dniu 25 stycznia 2016 r. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, obchodzi pierwszą rocznicę powstania Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, który działa pod patronatem Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Bank został stworzony na wzór stacji krwiodawstwa; gromadzi pokarm od honorowych dawczyń i przekazuje go potrzebującym dzieciom leczonym w mazowieckich szpitalach.
 
Pokarm z banku pomaga powrócić do zdrowia dzieciom hospitalizowanym, których mamy z przyczyn losowych nie mogą karmić własnym mlekiem. Bank działa na zasadach rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (ang. EMBA) i Fundację Bank Mleka Kobiecego. Bank Mleka w Szpitalu św. Rodziny służy także szkoleniu kadr dla placówek powstających w kolejnych miastach Polski. 

Zespół banku mleka tworzą specjaliści z dziedziny laktacji, dietetyki i terapii żywieniowej noworodka oraz personel pomocniczy i wolontariusze:
- Dr n. med. Beata Pawlus - konsultant medyczny banku, lekarz neonatolog kierujący Oddziałem
Neonatologii w Szpitalu św. Rodziny,
- Mgr Zofia Słodkowska - położna, doradca laktacyjny,
- Dr n. o zdrowiu Elżbieta Łodykowska - koordynator ds. laktacji, nadzorująca pion laktacyjny
w Szpitalu Św. Rodziny,
- Mgr Olga Barbarska - dietetyk, doktorantka WUM,
- Mgr inż. Monika Zielińska - doktorantka SGGW, dietetyk, promotor karmienia piersią – wolontariusz,
- Jerzy Maciejewski – kierowca,
oraz
- Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska - prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją.

Sukces pierwszego roku
Rok działalności banku mleka należy zaliczyć do udanych. W pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania placówki nawiązano współpracę z 50 honorowymi dawczyniami mleka kobiecego, uzyskano 2000 butelek pasteryzowanego, przebadanego pokarmu z 228 litrów mleka, z czego 127 litrów przekazano na rzecz pacjentów leczonych w innych szpitalach w regionie. Z zasobów banku skorzystało prawie 400 maluszków. Już dziś widać ogromne zapotrzebowanie społeczne na dzielenie się mlekiem kobiecym. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu klinicystów i naukowców terapeutycznym wpływem mleka naturalnego na zdrowie i życie małych pacjentów, z zasobów banku korzysta już kilka szpitali. Z bankiem na stałe współpracują, odbierając pokarm dla swoich pacjentów: Instytut Matki i Dziecka, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii CM Żelazna Sp. z o.o., Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ. W planach jest nawiązanie współpracy z kolejnymi placówkami.

Plany na przyszłość
Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny, wciąż poszerza swój zasięg działania i podwyższa standardy pracy. Placówka chciałaby i może przekazywać swoje zasoby do kolejnych szpitali, aby każdy noworodek urodzony na Mazowszu miał dostęp do kobiecego mleka. Dzięki współpracy z PZU S.A, który jest Opiekunem Banku Mleka Kobiecego, w najbliższym roku zostanie zakupiony sprzęt laboratoryjny (m.in. zmywarka, dozowniki, pipety automatyczne), który usprawni bieżącą pracę banku.

Bank mleka rozszerza także swoją działalność na polu naukowo-badawczym. Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oraz Fundacją Bank Mleka Kobiecego powstała Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym
i Laktacją. Pracownią kieruje dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, pracownik Zakładu Biochemii WUM oraz Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego i członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka,
a zespół tworzą doktoranci WUM i SGGW. Badania prowadzone w Pracowni mają charakter interdyscyplinarny.

Mikołajki
11.01.2016 15:41

Milołajki

TMR_2399_0.jpg

Jak co roku w Szpitalu im. Świętej Rodziny nie zapomniano o tradycji. Dzięki fundacji Powrót Pegaza  do dzieci z Oddziału Pediatrii przyszli Mikołajowie z prezentami. W tym roku byli to aktorzy: Joanna Kupińska, Anna Szymańczyk, Katarzyna Plichicka, Marek Siudym, Andrzej Nejman, Marek Frąckowiak i Grzegorz Wons.

Na Oddziale Pediatrii chłopcy dostali samochodziki i figurki, a dziewczynki pluszowe maskotki. Na Oddziałe Neonatologicznym maluszki otrzymały również małe upominki. Było dużo uśmiechów i radości. „Takie chwile działają jak leki”- mówili lekarze z Oddziału. Pamiątką dla rodziców była też wizyta kamery TVN 24 i relacja w serwisie informacyjnym stacji:

vector-video-player-941434_1280.png

Prezenty w tym roku ufundowały firmy Bayer Sp z o.o., Dorel Polska, Dodal Polska, Materacyk.

TMR_2451_0.jpg  TMR_2479_0.jpgTMR_2500_0.jpg

„Bezpieczny Szpital"
11.01.2016 15:39

Bezpieczny%20Szpital%202015.bmp

Mamy zaszczyt poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ  został tegorocznym laureatem XII edycji rankingu „Bezpieczny Szpital" 2015, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, firmę doradczą IDEA Trade oraz Dziennik Rzeczpospolita.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny wśród szpitali o profilu zabiegowym, wielospecjalistycznym i onkologicznym zajął
najwyższą lokatę w Warszawie i 5 miejsce w województwie mazowieckim.
Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym tzw: „Złotej 100” szpitali o profilu zabiegowym, wielospecjalistycznym i onkologicznym, Szpital musiał uzyskać co najmniej 753 punkty. Na podstawie bardzo szczegółowej ankiety wypełnianej przez placówki medyczne oceniano m.in. sposób zarządzania szpitalem, jakość opieki medycznej i świadczonych usług, komfort pobytu pacjenta, ale także kwalifikacje personelu, infrastrukturę, posiadany sprzęt medyczny czy aktualne certyfikaty. Organizatorzy przedsięwzięcia przyznawali punkty za każdą z wymienionych dziedzin.
Warto dodać, że na ankietę Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odpowiedziały 223 placówki medyczne.
Dyplom dla laureata Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2015” odebrała Dyrektor Szpitala mgr inż. Maria Dziura.
Szczegółowe informacje na temat wyników rankingu dostępne są na stronie www.cmj.org.pl

Certyfikat Akredytacyjny
22.12.2015 15:18

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny uzyskał Certyfikat Akredytacyjny w zakresie lecznictwo zamknięte nadany przez Ministra Zdrowia po przeprowadzeniu wizytacji akredytacyjnej, która odbyła się w dniach 2-4 września 2015r i potwierdziła spełnianie przez Szpital im. Świętej Rodziny standardów jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.

certyfikat.bmp

W dniu 9 grudnia 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Jerzego Henninga Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili min.: Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Dariusz Hajdukiewicz Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej, Monika Gołębiewska-Kozakiewicz Z-ca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Czajkowski konsultant wojewódzki ds. perinatologii, dyrektorzy szpitali i zakładów lecznictwa otwartego, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala. Wręczenie Certyfikatu było okazją do podsumowania pracy personelu Szpitala nad spełnieniem wysokich standardów akredytacyjnych oraz do wręczenia podziękowań dla najbardziej zaangażowanych pracowników.

KRS_1455.jpg

KRS_1399.jpgKRS_1518.jpg