Aktualności

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny (Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25) został partnerem Konferencji Naukowej ‘RAZEM WSPIERAMY KARMIENIE PIERSIĄ’ organizowanej przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w dn. 27 maja  br. w Centrum Edukacyjnym Szpitala. Podczas spotkania przedstawione zostaną najnowsze doniesienia naukowe na temat karmienia naturalnego oraz omówione problemy związane z możliwościami i ograniczeniami dyrektorów placówek medycznych w upowszechnianiu idei karmienia piersią. Poruszony będzie także temat roli ojca we wspieraniu matki z problemami w karmieniu piersią, profilaktyka zdrowia matki, a także zasady  przestrzegania kodeksu marketingu produktów zastępujących mleko kobiece. 

Podczas konferencji 5 placówek medycznych uhonorowanych zostanie tytułem SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU  w ramach re-oceny (certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat). Inicjatywa została stworzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie. W Polsce idea popularyzowana jest od 1992r. Szpitale, które są odznaczone tytułem wypełniają ‘10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią’ – zasad wymagających poszanowania godności i prawa kobiet, w szczególności prawa matek karmiących oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO. Każda placówka, która zdobywa  tytuł jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w placówce odznaczonej tytułem SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU w pełni przestrzegany jest ‘Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece’, dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. 

Obecnie w Polsce jest 96 placówek odznaczonych certyfikatem ‘SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU’, na terenie Warszawy są to 3 szpitale, wśród nich Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, który otrzymał tytuł ‘SZPTALA PRZYJAZNEGO DZIECKU’ po raz pierwszy w 2007r. oraz kolejny obowiązujący w latach 2013-17.

Konferencja Naukowa ‘ RAZEM WSPIERAMY KARMIENIE PIERSIĄ’ odbywać się będzie w dn.  27 maja 2017r, w Centrum Edukacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny (Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25), w godz.  9:00 – 14:00.

Szpital Przyjazny Dziecku_Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny
Ruszyła IV edycja Akcji Mlekoteka, czyli coroczne ogólnopolskie święto z okazji Polskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią,  które w tym roku przypada na 22. maja 6. czerwca. Organizowana jest przez Fundację Promocji Karmienia Piersią przy współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku.
Finałowa MLEKOTEKA  odbędzie się  w Szpitalu Świętej Rodziny na Madalińskiego:
30 maja od godz. 10:00 do 18:00 będą miały miejsce  warsztaty i spotkania ze specjalistami min. z dziedziny laktacji, dietetyki, neonatologii, fizjoterapii, ginekologii i położnictwa. Wśród nich:dr Beata Pawlus, dr Anna Krysiukiewicz-Fenger, dr Małgorzata Uchman-Musielak, Nikoleta Broda, Karolina Góra, Agata Aleksandrowicz - Hafija.pl, Paweł Zawitkowski, dr Agata Orzechowska, Agnieszka Muszyńska CDL, Monika Zielińska.
Warsztaty skierowane są do kobiet w ciąży i rodziców niemowląt, a także do profesjonalistów wspierających kobiety w okresie okołoporodowym. Szczegółowy program jest dostępny po adresem 

Celem Akcji jest wsparcie i edukacja kobiet w zakresie karmienia mlekiem kobiecym oraz żywienia niemowląt. Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny, skierowane są do wszystkich, bez względu na osobiste doświadczenia czy wybory.
W tym roku uroczystości organizowane są w prawie 70 miejscach w Polsce (min.) oraz w Holandii. Do Akcji przystąpiło 6 szpitali - Szpital Pro-Familia Łódź i Rzeszów, Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu, warszawski Szpital Świętej Rodziny na Madalińskiego, Szpital Miejski Świętej Trójcy w Płocku oraz Szpital w Suchej Beskidzkiej.
Patronat nad Akcją objęła już po raz drugi Pani Krystyna Barbara Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta.
Do prowadzenia spotkań zaproszeni zostali specjaliści z różnych dziedzin min: laktacji, fizjoterapii dziecięcej, żywienia, psychologii, seksuologii, ginekologii i położnictwa. Każdy może wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, imprezach i wystawach fotograficznych, wydarzeniach kulturalnych, kręgach opowieści mlecznych, karmieniu w terenie a także bezpłatnych konsultacjach.
Aktualna lista wszystkich wydarzeń w ramach Mlekoteki dostępna jest na stronie

http://www.mlekoteka.pl/wydarzenia/

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny (Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25), zajmując czwarte miejsce w Polsce, znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych placówek medycznych z oddziałem GINEKOLOGII w kraju wg. Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpitalnych zorganizowanym przez tygodnik Wprost. Wysoko ocenione zostało leczenie zmian w piersi, leczenie zmian w szyjce macicy, wypadanie żeńskich narządów płciowych, nietrzymanie moczu oraz leczenie mięśniaków i innych zmian w trzonie macicy (odpowiednio 3 i 4 miejsce wg. punktacji). Opublikowany Ranking, opracowany przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking wydawnictwa Termedia (od ponad 10 lat zajmującego się oceną jakości usług medycznych w Polsce), ma pomóc pacjentom w ocenie poziomu usług medycznych w konkretnych placówkach służby zdrowia.

„Niezmiernie cieszymy się, że wieloletnie doświadczenie naszych lekarzy oraz wieloletnia troska o naszych Pacjentów zostały zauważone i docenione. Oddział Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny niesie pomoc kobietom zarówno w przypadkach schorzeń dotyczących wieku rozwojowego, dojrzałego, patologii przekwitania jak i schorzeń wieku pomenopauzalnego. Znakomita kadra oraz najnowszej generacji aparatura umożliwia nam przeprowadzanie skomplikowanych operacji chirurgicznych w sposób minimalnie inwazyjny, bez pozostawiania rozległych blizn. Staramy się, aby  pobyt w Szpitalu był  możliwie najkrótszy, a nasze Pacjentki mogły jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności życiowej oraz zawodowej. Na Oddziale zapewniamy także pełne leczenie (wraz z chemioterapią) kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem narządu rodnego.  Z sukcesem prowadzimy leczenie onkologiczne kobiet będących w ciąży. Ważna jest dla nas każda Pacjentka.”– powiedział  dr n. med. Leszek Gmyrek, Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny.

Ranking Szpitali Ginekologia

15 maja 2017r., w dniu Światowego Dnia Kangurowania rusza ogólnopolska kampania ‘RODZICE KANGURY’. Celem akcji jest szerzenie świadomości i znaczenia kangurowania, wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry” zwanej inaczej kangurowaniem, uwrażliwienie rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, uświadomienie rodzicom przysługujących im praw, zachęcenie do kontynuacji kangurowania w warunkach domowych, promocja zalet płynących z „rodzicielstwa bliskości” oraz dotarcie do środowisk medycznych, by zachowywały dbałość o umożliwienie rodzicom kontaktu „skóra do skóry”.

Potrzeba kampanii RODZICE KANGURY

Mimo, iż w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie „Standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” , standardy te w większości przypadków nie są respektowane. Zalecenia Ministra rekomendują nieprzerwalny kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie przez minimum 2-godziny, o ile stan dziecka i matki na to pozwalają. 

Niestety, pomimo tak przychylnego matce i dziecku prawa, praktyka wygląda inaczej – według raportu NIK ogłoszonego w lipcu 2016 roku, tylko 11% ankietowanych matek potwierdziło, że ich kontakt „skóra do skóry” trwał 2. godziny lub dłużej. Aż 63% rodzących kobiet określiło, że ich pierwszy kontakt z dzieckiem wynosił mniej niż 30 minut. Częste były też przypadki, gdy kontakt potraktowano bardzo symbolicznie, dając matce dziecko „do potrzymania” na całe …5 minut.

Tymczasem według standardów wszelkie czynności typu pomiar masy ciała czy długości noworodka należy dokonać w późniejszym czasie. Oznakowanie dziecka i ocena w skali Apgar powinna odbyć się na brzuchu mamy bez przerywania kontaktu „skóra do skóry”, a w razie zaniechania tej procedury, w dokumentacji medycznej i książeczce zdrowia dziecka należy odnotować, dlaczego przerwano kontakt „skóra do skóry” lub dlaczego kontakt w ogóle nie miał miejsca.

Dodatkowo, w szkołach rodzenia często nie porusza się tak ważnych aspektów prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka jak uczucia i emocje. Nie poświęca się czasu na omówienie zagadnień związanych z bliskością jaką matka stworzy ze swoim dzieckiem by budować relacje zaufania, poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Historia kangurowania

Kangurowanie (KangarooMotherCare) czyli kontakt „skóra do skóry” to oficjalna praktyka medyczna, której standardy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała w 2003 roku jako zalecenia wobec wcześniaków oraz dzieci urodzonych w terminie. Jednak sama metoda w warunkach szpitalnych była stosowana znacznie wcześniej i została opisana w latach 70-tych: w 1976 roku w Szwecji, w 1978 roku w Kolumbii, w 1979 w USA. Największy rozgłos zdobył Kolumbijczyk, dr Edgar Rey Sanabria, profesor neonatologii, który zalecił technikę kontaktu „skóra do skóry” w szpitalu w Bogocie, kiedy dla narodzonych tam wcześniaków zabrakło inkubatorów. Okazało się, że kangurowanie nie tylko ocaliło życie wielu z nich (śmiertelność spadła dokładnie o połowę), ale i znacznie przyśpieszyło ich powrót do zdrowia, poprawiło życiowe parametry i przyśpieszyło moment opuszczenia szpitala przez matkę i dziecko. Dr Rey opublikował wyniki swoich badań i upowszechnił termin „skin to skin” – „skóra do skóry”. Dał tym samym początek wielu zmianom na oddziałach położniczych, na których zaprzestano rozdzielania mam od swoich dzieci, przystano na stały kontakt, tulenie i karmienia oraz wprowadzono zmianę kolejności zabiegów poporodowych – zamiast odcinania pępowiny, ważenia i mierzenia oddaje się noworodka w ramiona matki i przystawia do piersi. 

Znaczenia kangurowania

„Pierwsze minuty po porodzie przy kontakcie „skóra do skóry” to czas wyrównania oddechu, rytmu serca, temperatury ciała noworodka oraz wymiany flory bakteryjnej pomiędzy rodzicem a noworodkiem, niezwykle ważna ze względu na późniejszą odporność dziecka na choroby i alergie – zalety kangurowania wymienia Monika Jodłowska, doświadczona położna. „Kangurowanie wpływa na obniżenie poziomu stresu związanego z porodem i działaniem bodźców zewnętrznych, podnosi poczucie bezpieczeństwa, uspokaja, stanowi integralną część procesu laktacyjnego, pomaga tworzyć więzi między matką a dzieckiem, a wcześniakom pomaga zmniejszyć stres związany z rozdzieleniem z matką i pobytem w inkubatorze, co pozytywnie wpływa na stabilizację parametrów życiowych”.

Kangurowanie wydaje się najbardziej naturalną formą bliskości mamy i dziecka – zauważa Paweł Zawitkowski, ceniony fizjoterapeuta. „To nie tylko przyjemność i cudowna forma bycia z małym dzieckiem, ale również wszechstronne lekarstwo. Tym cudowniejsze, że bezpłatne i dostępne w każdej chwili. Kangurowanie pomaga  w regulacji funkcjonowania organizmu noworodka i niemowlęcia nie tylko w sytuacjach stresowych (zaraz po porodzie, w szpitalu, czy w procesie leczenia), ale jest podstawą naturalnej stymulacji rozwoju małego dziecka  w każdej przestrzeni: emocjonalnej, społecznej, poznawczej, biologicznej”.

Każdy, choćby najkrótszy okres czasu, w którym rodzice mogą kangurować noworodki jest niezastąpioną formą terapii, szczególnie dla noworodków urodzonych przedwcześnie, z małą lub bardzo małą urodzeniową masą ciała. Kangurowanie to we współczesnej neonatologii metoda wspomagająca leczenie najmniejszych pacjentów czy wręcz jeden z elementów procesu leczenia. To właśnie ciało mamy lub taty jest najlepszym miejscem dla procesu zdrowienia wcześniaków. Już kilkuset gramowe maleństwa, podłączone do respiratora, mogą być kangurowane przez rodziców. Kontakt „skóra do skóry” matki i noworodka powinien trwać nieprzerwanie od pierwszej minuty życia dziecka do zakończenia pierwszego karmienia piersią. Jednak w przypadku dzieci chorych lub urodzonych przedwcześnie jest to niemożliwe. Możliwość kangurowania przychodzi później, wraz ze stabilizowaniem się ich stanu zdrowia. Kangurowane noworodki szybciej przybierają na wadze, łatwiej ustępują ich zaburzenia oddychania, wzmacnia się ich układ immunologiczny. W późniejszym okresie obserwujemy, że dzieci lepiej śpią, rzadziej miewają kolki. Kangurowanie pozytywnie wpływa również na mózg dziecka, aktywuje u noworodków szybsze tworzenie się połączeń między neuronami oraz pobudza ośrodki związane z emocjami i budowaniem więzi społecznych.” - powiedziała dr n. med. Beata Pawlus – lekarz kierujący Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie.

Dotyk i bliskość nie tylko leczy noworodki i niemowlęta, ale też pomaga w regulacji biologicznej organizmu zarówno matki, jak i każdej osoby, która kanguruje małe dziecko. Dzieje się to na drodze regulacji hormonalnej, regulacji emocji, reakcji organizmu na stymulację czuciową i wszystkich innych zmysłów. Dlatego od momentu narodzin kangurowanie powinno być stałą, codzienną praktyką rodziców, zarówno matki jak i ojca, trwającą minimum 2. godziny dziennie, aż do momentu, w którym dziecko w naturalny sposób „odmówi kangurowania” co następuje zwykle około 4-5 miesiąca, kiedy dzieci zaczynają interesować się światem i odwracać głowę.

Światowy Dzień Kangurowania początkiem długofalowej kampanii „Rodzice Kangury” w Polsce 

15 maja jest dniem rozpoczęcia kampanii związanej z promowaniem kangurowania. W ramach inicjatywy „Rodzice Kangury” rusza strona internetowa www.rodzicekangury.pl dedykowana rodzicom oraz przedstawicielom środowiska medycznego. Planowane są spotkania połączone z warsztatami dla przyszłych rodziców na temat rodzicielstwa bliskości, kangurowania i pielęgnacji dziecka, warsztaty dla rodziców o trudnościach emocjonalnych w czasie opieki nad dzieckiem (dziecko przedwcześnie urodzone, dziecko z cięcia cesarskiego, baby blues), spotkania dla rodziców wcześniaków (kangurowanie w domu, rozwój wcześniaków) oraz szkolenia dla położnych i pielęgniarek o istocie i sposobie kangurowania wcześniaków. Szpitale praktykujące kangurowanie według zaleceń WHO oznaczone zostaną specjalnym znakiem.

Kampania „Rodzice Kangury” została zainicjowana przez podmioty medyczne - Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie oraz podmiot leczniczy Medbest Care oraz osoby profesjonalnie związane z opieką nad matką i noworodkiem, które stały się ekspertami kampanii. 

Patronat honorowy kampanii objęła Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Rodzice Kangury_Swiatowy Dzień Kangurowania_Szpital Sw. Rodziny

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w okresie ponad dwóch lat prowadzenia Regionalnego Banku Mleka Kobiecego we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego, stał się wzorcową placówką dla powstających Banków Mleka na terenie Polski oraz w regionie Europy Wschodniej. W dniach 11-12 maja 2017 r., w Szpitalu odbywa się wizyta studyjna przedstawicieli nowopowstających Banków Mleka z Łodzi i Rzeszowa a także przedstawicieli Stowarzyszenia Neonatologów Ukrainy, wdrażających projekt na terenie Ukrainy. 

Szpital podzieli się swym doświadczeniem z zakresu organizacji i funkcjonowania Banku w środowisku lokalnym, procesów obiegu mleka od dawcy do biorcy, terapeutycznych właściwości mleka kobiecego. Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Bank Mleka Kobiecego a Stowarzyszeniem Neonatologów Ukrainy polska strona udostępni neonatologom z Ukrainy wiedzę typu know-how oraz zapisy Programu Mamy Mleko dla Wcześniaka, na bazie którego funkcjonują Banki Mleka w Polsce pod Patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego. 

Dzięki realizacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego, Fundacją Bank Żywności SOS oraz Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego grantu Laktotech, dotowanego przez NCBIR, Regionalny Bank Mleka w Warszawie jest jedyną placówką w Polsce, w której do kontroli obiegu mleka od dawcy do biorcy wprowadzono dobre praktyki higieniczne i  produkcyjne oraz  system bezpieczeństwa HACCP. Bank Mleka w Warszawie posiada także największe doświadczenie w dystrybucji pokarmu w regionie.  Na podstawie stosownej umowy  o współpracy między placówkami, mleko z Banku Mleka trafia do najbardziej potrzebujących, chorych wcześniaków i niemowląt leczonych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodków w szpitalach na terenie Mazowsza, wśród nich są m.in. Instytut Matki i Dziecka, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii CM Żelazna Sp. z o.o., Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Szpital Bielański im. Ks.J. Popiełuszki SPZOZ., Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku  oraz  Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie.

W okresie ponad dwóch lat funkcjonowania Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistyczny im. Św. Rodziny, 
koordynatorzy Banku przeszkolili 5 placówek z Polski oraz zorganizowali wizyty przedstawicieli 2 wschodnich placówek medycznych.

Regionalny Bank Mleka