Kiedy potrzebujesz skierowania?

Do przyjęcia do porodu nie jest konieczne skierowanie do Szpitala.

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, który nie ma podpisanej umowy z NFZ. Pacjent ma możliwość wybrania placówki, w której chce być leczony.

Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji. Do skierowania lekarz kierujący (np. rodzinny lub specjalista) powinien dołączyć także wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, które były wykonane w celu wstępnego rozpoznania schorzenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do szpitala, w tym także na oddział, a także na operację, dalsze badania są wykonywane już na zlecenie szpitala.

W trakcie pobytu w szpitalu pacjent nie ponosi kosztów operacji, badań i lekarstw potrzebnych w procesie leczenia. Także placówka ochrony zdrowia musi zapewnić choremu bezpłatny dostęp do świadczeń związanych z jego leczeniem. Chory nie zapłaci więc np. za wyroby medyczne zużyte w czasie jego pobytu w szpitalu, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską.

Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy jego stan zdrowia na to pozwala. Ma ona jednak prawo opuszczenia szpitala na własne żądanie. W takim przypadku pacjent musi być poinformowany przez lekarza o możliwości wystąpienia powikłań spowodowanych przerwanym leczeniem. Swoją decyzję pacjent musi przedstawić na piśmie, a w razie braku takiego oświadczenia lekarz sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej chorego.

Osoba, która jest wypisana ze szpitala, ma prawo do:

 
  • otrzymania karty wypisu zawierającej informacje m.in. o procesie leczenia, dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowania leczenia,
  • uzyskania odpisów i kopii swojej dokumentacji (może ją odebrać także osoba trzecia pisemnie do tego upoważniona) za zwrotem kosztów ich sporządzenia,
  • transportu sanitarnego, gdy lekarz stwierdzi konieczność przewiezienia do innego szpitala w celu kontynuowania leczenia lub wykonania badań lub konsultacji,
  • otrzymania na izbie przyjęć niezbędnych skierowań do lekarzy specjalistów oraz recept,
  • pytania lekarza o wytłumaczenie w przystępny sposób wpisów zawartych w dokumentacji medycznej.

 

Proszę zabrać ze sobą kartę przebiegu ciąży oraz:

Dokumenty:

1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

2. NIP pracodawcy lub NIP własny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki badań:

1. Grupę krwi.

2. Ostatni wynik morfologii i badania moczu.

3. Wynik badania HBS-Ag.

4. Ostatni wynik badania WR.

5. Wyniki badań USG także te z początku ciąży.

6. Zaświadczenia od innych lekarzy specjalistów jeśli były przeprowadzane konsultacje np. od okulisty lub kardiologa.

Rzeczy osobiste:

1. Wygodna nocna bielizna najlepiej umożliwiająca karmienie piersią.

2. Szlafrok, skarpetki, pantofle domowe (klapki, kapcie).

3. Biustonosz przystosowany do karmienia piersią.

4. Przybory toaletowe.

5. Dwa ręczniki (kąpielowy i zwykły).

6. Ręczniki papierowe.

Rzeczy przydatne:

1. Karta do telefonu lub telefon komórkowy.

2. Paczka podpasek (dużych).

3. Woda mineralna.

4. Osobiste rzeczy bez których nie wyobraża sobie Pani spędzenia czasu w Szpitalu.

Rzeczy dla osoby towarzyszącej:

1. Jednorazowe ubranie ochronne zakupione w kiosku Szpitalnym lub u portiera ( koszt 10 PLN).

2. Wygodne ubranie – jasny lekki strój.

3. Obuwie na zmianę (klapki, kapcie).

4. Można zabrać cos do jedzenia i picia.

Wskazane jest zabranie własnego odciągacza do odciągania pokarmu